Digitale jaarrekening

Ten behoeve van de diverse fiscale aangiften en voor het verkrijgen van een duidelijk overzicht over de behaalde resultaten is iedere onderneming er bij gebaat minstens één maal per jaar, na afloop van het boekjaar, een deskundig financieel verslag te laten opstellen. Bij het samenstellen van uw digitale jaarrekening worden de volgende werkzaamheden uit handen genomen:

Afhankelijk van een aantal criteria valt uw onderneming met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening onder het kleine, middelgrote of grote regime. Deze criteria zijn vastgelegd in Het Nieuwe Jaarrekeningen Recht. In de praktijk zal het overgrote deel van de ondernemingen in het MKB vallen en dus onder het kleine of middelgrote regime. Onze consulenten kunnen u alles vertellen over de criteria en de hieraan verbonden voorwaarden voor het opstellen van uw jaarrekening.

voorbeeld van een digitale jaarrekening